Tìm hiểu về hệ thống ERP

ERP là cụm từ Enterprise Resource Planning tạm dịch là hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp. Cho phép tổ chức sử dụng một hệ thống các ứng dụng tích hợp để quản lý doanh nghiệp và tự động hóa nhiều chức năng văn phòng liên quan đến công nghệ, dịch vụ và nguồn nhân lực.

erp la gi

ERP là gì

Erp là hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp. Giúp bạn quản trị tài chính nhân sự tiền lương và dịch vụ. Hỗ trợ mua bán hàng biết được tình trạng tồn kho, sản xuất chăm sóc khách hàng tiếp thị sản phẩm. Bạn có thể phân tích đánh giá thông kê đưa ra dự báo. Tài nguyên từ đó mà hình thành. Hoạch định là xây dựng các quy trình giải quyết công việc giữa các phòng ban trong công ty một cách tự động

Tại sao lại là phần mềm ERP

Vì phần mềm Erp là hệ thống thông tin kết nối mọi nghiệp vụ của doanh nghiệp với nhau để phục vụ điều hành khai thác tối đa nguồn lực của doanh nghiệp. Giúp tăng năng suất lao động tiết kiệm thời gian tối đa. Cải thiện hoạt động kinh doanh của công ty

7 chức năng chính của ERP

 • Quản trị quan hệ khách hàng
 • Quản trị mua hàng
 • Quản trị bán hàng
 • Quản trị kho
 • Quản trị sản xuất
 • Tài chính kế toán
 • Quản trị nhân sự

 

7 lợi ích khi bạn dùng ERP

 • Các phòng ban phối hợp hoạt động hiệu quả
 • Thông tin quản trị đáng tin cậy
 • Giúp giảm lượng hàng tồn kho
 • Chuẩn hóa thông tin nhân sự, vật tư
 • Tích hợp thông tin đặt hàng của khách hàng
 • Tăng hiệu suất sản xuất
 • Quy trình kinh doanh được xác định rõ ràng hơn

Ở Việt Nam đã có các doanh nghiệp sử dụng hệ thống ERP nhưng chưa rõ ràng .Ít công ty phần mềm xây dựng đầy đủ tính năng các module theo chuẩn so với các hệ thống ERP trên thế giới. Bạn nghiên cứu kỹ trước khi lựa chọn một giải pháp tốt nhất. Giải pháp đó có đáp ứng được các nhu cầu hiện tại và tương lai không? Nó có kết hợp được với các giải pháp khác không? Tính năng nào là quan trọng nhất ?

Nguyễn Tuấn Nhàn

 

Leave a comment

3 years ago