php

Tìm hiểu ngôn ngữ PHP

PHP khởi đầu như là một dự án mã nguồn mở nhỏ, nhưng theo đà phát triển, ngày càng nhiều người thấy rằng nó càng ngày càng hữu ích. PHP được phát triển từ một sản phẩm có tên là PHP/FI. PHP/FI do Rasmus Lerdorf tạo ra năm 1994, ban đầu được xem như là một tập con đơn giản của các mã kịch bản Perl để theo dõi tình hình truy cập đến bản sơ yếu lý lịch của ông trên mạng. Ông đã đặt tên cho bộ mã kịch bản này là “Personal Home Page Tools”. Khi cần đến các chức năng rộng hơn, Rasmus đã viết ra một bộ thực thi bằng C lớn hơn để có thể truy vấn tới Database và giúp cho người sử dụng phát triển các ứng dụng web đơn giản. Rasmus đã quyết định công bố mã nguồn của PHP/FI cho mọi người xem, sử dụng cũng như sửa các lỗi có trong nó, đồng thời cải tiến mã nguồn.

– PHP viết tắt của “PHP: Hypertext Preprocessor”.

– PHP là ngôn ngữ lập trình kịch bản viết cho máy chủ mà được nhúng trong HTML. Nó được sử dụng để quản lý nội dụng động, Database, Session tracking, …

– Nó được tích hợp với một số Database thông dụng như MySQL, PostgreSQL, Oracle, Sybase, Informix, và Microsoft SQL Server.

– PHP thực thi rất tuyệt vời, đặc biệt khi được biên dịch như là một Apache Module trên Unix side. MySQL Server, khi được khởi động, thực thi các truy vấn phức tạp với các tập hợp kết quả khổng lồ trong thời gian Record-setting.

– PHP hỗ trợ một số lượng rộng rãi các giao thức lớn như POP3, IMAP, và LDAP. PHP4 bổ sung sự hỗ trợ cho Java và các cấu trúc đối tượng phân phối (COM và CORBA).

– Cú pháp PHP là giống C.

Các tính năng chính của PHP

– PHP thực hiện các hàm hệ thống, ví dụ: từ các file trên một hệ thống, nó có thể tạo, mở, đọc, ghi và đóng chúng.

– PHP có thể xử lý các form, ví dụ: thu thập dữ liệu từ file, lưu dữ liệu vào một file, thông qua email bạn có thể gửi dữ liệu, trả về dữ liệu tới người dùng.

– Bạn có thể thêm, xóa, sửa đổi các phần tử bên trong Database của bạn thông qua PHP.

– Truy cập các biến Cookie và thiết lập Cookie.

– Sử dụng PHP, bạn có thể hạn chế người dùng truy cập vào một số trang trong Website của bạn.

– Nó có thể bảo mật mã hóa dữ liệu.

Ngoài ra còn nhiều tính năng khác nữa sẽ được giới thiệu trong các bài hướng dẫn tiếp theo.

Đặc trưng của PHP

5 đặc trưng quan trọng làm PHP trở thành ngôn ngữ khá tiện lợi:

  • Đơn giản hóa
  • Hiệu quả
  • Bảo mật cao
  • Linh động
  • Thân thiện

Phương thức hoạt động của PHP:

PHP là ngôn ngữ lập trình kịch bản được chạy ở phía server nhằm tạo ra các mã HTML ở phía client (máy khách). Khi người dùng gọi đến trang PHP thì Web server sẽ triệu gọi PHP Engine để phiên dịch trang PHP và trả dữ liệu về trình duyệt của người dùng bằng định dạng HTML. Quá trình này diễn ra khi người dùng tương tác với trang web và trang web cũng thay đổi theo tương ứng tạo thành trang web động.

Phần mềm xử lý PHP

Khi lần đầu tiếp xúc với  ngôn ngữ lập trình mới thì một trong những quan tâm chính là ngôn ngữ đó được xử lý trên phần mềm nào cho ứng dụng cần chạy?

Trên thực tế thì việc này rất đơn giản. Như đã nói ở trên PHP chạy trên môi trường server nên bạn chỉ việc upload các file có cú pháp PHP với đuôi file là .php, khi đó server sẽ tự nhận biết được đây là các mã của PHP và gọi PHP Engine để xử lý chúng. Việc soạn thảo code có thể thực hiện trên bất kỳ phần mềm soạn thảo văn bảng nào như notepad,…

Nếu bạn mới tiếp xúc với PHP và thực hành các ứng dụng đơn giản thì bạn nên cài phần mềm giả lập server như XAMPP, WAMP,… để chạy trong môi trường local trên máy cá nhân của mình. Chi tiết về cài đặt và hướng dẫn từ việc viết mã đến chạy ứng dụng mình sẽ hướng dẫn trong bài sau.

Tài liệu về PHP

Nguyễn Tuấn Nhàn

Leave a comment

3 years ago