erp la gi

Tìm hiểu về hệ thống ERP

ERP là cụm từ Enterprise Resource Planning tạm dịch là hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp. Cho phép…

3 years ago